top of page

Usluge

VEP

Vizualni evocirani potencijali (VEP) su električni moždani valovi koji se izazivaju vizualnom stimulacijom. Često se koriste za provjeru funkcioniranja vidnog sustava i otkrivanje mogućih kvarova ili oštećenja. 

VEP pregled obično se izvodi postavljanjem elektroda na tjeme pacijenta za mjerenje električne aktivnosti u mozgu. Od pacijenta se traži da gleda u zaslon na kojem su vizualni podražaji prikazani u obliku uzoraka ili bljeskova svjetla. Električna aktivnost u mozgu koja se javlja kao odgovor na vizualne podražaje bilježi se elektrodama na tjemenu i obrađuje računalo.

VEP koriste se, primjerice, za dijagnosticiranje multiple skleroze ili oštećenja vidnog živca. Mogu se koristiti i za provjeru funkcije vidnog sustava u novorođenčadi ili dojenčadi. 

Važno je napomenuti da su VEP samo jedan od mnogih načina provjere funkcioniranja sustava za vid. Nadalje, može biti potreban i oftalmološki pregled ili radiološka dijagnostika kao što je MRI ili CT.

Povijest VEP-a seže u tridesete godine prošlog stoljeća kada su provedeni prvi eksperimenti mjerenja vremena vizualne reakcije. U 1940-ima, prva mjerenja VEP-a provedena su kod ljudi, korištenjem elektroda postavljenih na glavu pacijenta za mjerenje električne aktivnosti u mozgu dok su prikazani vizualni podražaji.

galerija

NAZIV PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

bottom of page