top of page

Usluge

AEP

AEP je kratica za slušne evocirane potencijale i metoda je mjerenja električne aktivnosti u mozgu koja nastaje kao odgovor na akustične podražaje.  U 1960-ima su prva mjerenja AEP-a napravljena na ljudima.

AEP pregled obično se izvodi postavljanjem elektroda na pacijentovo vlasište za mjerenje električne aktivnosti u mozgu. Od pacijenta se traži da nosi slušalice kroz koje se prezentiraju akustični podražaji (npr. ton ili klik). Električna aktivnost u mozgu koja se javlja kao odgovor na akustične podražaje bilježi se elektrodama na tjemenu i obrađuje računalo.

AEP može biti koristan u raznim stanjima i ORL poremećajima, kao što su gubitak sluha, tinitus i poremećaji unutarnjeg uha, za praćenje i procjenu funkcije slušnog i slušnog živca te unutarnjeg uha. U neurologiji se AEP koriste za procjenu mogućih oštećenja u donjem dijelu mozga, takozvanom moždanom deblu, ili za razlikovanje oštećenja sluha od bolesti mozga.

Važno je napomenuti da je AEP samo dio evaluacije sustava uho-sluh i da druge dijagnostike kao što su audiometrija, tonska audiometrija, OAE (otoakustične emisije) i kliničke procjene također mogu biti potrebne za postavljanje potpune dijagnoze. Za neurološka pitanja često se provode i CT ili MRT pregledi.

Galerija

Neurowerk EMG/NLG

NAZIV PROJEKTA

Slušalice za AEP dijagnostiku

NAZIV PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

bottom of page