top of page

Korisna informacija

Radiologija

U neurologiji radiološke pretrage imaju važnu ulogu u dijagnostici neuroloških bolesti. Postoji nekoliko radioloških metoda koje se koriste u neurologiji, uključujući:

  1. Kompjuterizirana tomografija (CT): Ovo je često korištena metoda koja stvara rendgenske slike mozga i drugih dijelova tijela. Posebno je koristan u prepoznavanju oštećenja lubanje, tumora, krvarenja i drugih promjena u mozgu.

  2. Magnetska rezonancija (MRI): MRI je vrhunska tehnika koja daje vrlo detaljne slike mozga i drugih dijelova tijela. Može biti od pomoći u prepoznavanju promjena u mozgu kao što su upale, tumori, multipla skleroza, moždani udar i druga stanja.

  3. Angiografija: Ovo je metoda kojom se kontrastna boja ubrizgava u krvne žile kako bi se otkrile promjene na žilama koje mogu uzrokovati poremećaje u mozgu.

  4. Pozitronska emisijska tomografija (PET): PET je tehnika snimanja koja pomaže u otkrivanju biokemijskih promjena u mozgu. Može biti od pomoći u dijagnosticiranju Alzheimerove demencije i drugih neuroloških poremećaja.

  5. Funkcionalno oslikavanje (fMRI): Ovo je tehnika koja se koristi za praćenje promjena u moždanoj aktivnosti tijekom obavljanja određenih zadataka.

Važno je napomenuti da nijedna od ovih metoda sama po sebi ne može postaviti dijagnozu. Za postavljanje konačne dijagnoze također je potrebna detaljna medicinska povijest, fizički pregled i drugi testovi. Odabir najprikladnije radiološke metode ovisi o specifičnoj neurološkoj bolesti i potrebama bolesnika.

bottom of page