top of page

Korisna informacija

Mozak

Ljudski mozak središnji je kontrolni centar tijela i odgovoran je za niz funkcija kao što su kretanje, emocije, razmišljanje, učenje i pamćenje. Sastoji se od oko 100 milijardi neurona koji su međusobno povezani sinapsama i tvore složenu mrežu.

Mozak ima četiri glavna dijela: moždano deblo, srednji mozak, mali mozak i veliki mozak. Moždano deblo kontrolira funkcije kao što su disanje i otkucaji srca, a odgovorno je i za neke instinktivne reakcije kao što je ciklus spavanja i budnosti. Srednji mozak je odgovoran za koordinaciju pokreta i prijenos senzornih signala. Mali mozak je odgovoran za fino podešavanje pokreta. Naš veliki mozak središte je za više funkcije poput razmišljanja, emocija i pamćenja.

Krv opskrbljuje mozak kisikom i hranjivim tvarima. Također je okružen zaštitnom barijerom koja se zove krvno-moždana barijera, koja sprječava ulazak određenih tvari u mozak.

Različite bolesti i poremećaji mogu utjecati na mozak, uključujući traumatske ozljede mozga, oštećenja od moždanog udara, degenerativne bolesti poput Alzheimerove demencije, neurološke poremećaje poput Parkinsonove bolesti i epilepsije te mentalne poremećaje poput depresije i anksioznih poremećaja.

Adekvatna njega i stimulacija mozga kroz redovitu tjelesnu aktivnost, uravnoteženu i zdravu prehranu, dostatan san i mentalnu stimulaciju mogu pomoći u smanjenju rizika od neuroloških ili psihijatrijskih bolesti i očuvanju kognitivnih sposobnosti.

bottom of page