top of page

Korisna informacija

Logopedija

Logopedija je medicinska specijalnost koja se bavi dijagnostikom, terapijom i prevencijom poremećaja govora i komunikacije te sposobnosti gutanja. U neurologiji logopedska terapija igra važnu ulogu u liječenju pacijenata s neurološkim poremećajima koji utječu na jezične i komunikacijske vještine.

Jedan primjer je liječenje bolesnika s afazijom, poremećajem govora koji se može pojaviti nakon moždanog udara. Logopedi rade s pacijentima na vraćanju njihovih jezičnih vještina radeći ciljane vježbe koje potiču razmišljanje, govor i pisanje.

Drugi primjer je liječenje bolesnika s Parkinsonovom bolešću. Ovi pacijenti često imaju problema s pokretima i koordinacijom govornih mišića, što također utječe na njihovu sposobnost jasnog govora. Poremećaj govora naziva se dizartrija. Logopedi mogu pomoći izvođenjem posebnih vježbi za uvježbavanje glasa i poboljšanjem jasnoće govora.

Uz logopediju, logoped može pomoći iu dijagnostici i liječenju poremećaja gutanja. Oni se mogu pojaviti s mnogim neurološkim poremećajima i predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu opasnost. Logopedi mogu naučiti određene vježbe i strategije za poboljšanje gutanja i sprječavanje ulaska hrane u pluća.

Općenito, logopedska terapija u neurologiji igra važnu ulogu u poboljšanju sposobnosti govora, komunikacije i gutanja u bolesnika s neurološkim poremećajima. Logopedi mogu koristiti ciljane vježbe i terapije kako bi pomogli pacijentima da povrate svoje sposobnosti i poboljšaju kvalitetu života.

bottom of page